Новини

Започна първото обучение в ЦИОТ

Днес в Центъра за иновативни образователни технологии на АУ стартира първият курс за придобиване на професионална квалификация "Учител по професионална подготовка". Предстои обучение на докторанти и млади асистенти!  

READ MORE